Special interest groups

Een Special Interest Group (SIG) is een groep van onderwijsondersteuners uit verschillende hoger onderwijsinstellingen die samenwerkt rond één bepaald thema. Binnen een SIG delen onderwijsondersteuners kennis, ervaring en methodieken.

SIG ONDERWIJSKWALITEIT

Doel: De SIG Onderwijskwaliteit richt zich op concrete uitdagingen van ondersteuners in het hoger onderwijs bij het vormgeven van kwaliteitsontwikkeling. De SIG-vergaderingen bieden momenten voor informele expertisedeling en netwerking. Daarbij wisselen de leden inzichten uit over allerlei onderwerpen die bepalend zijn voor de kwaliteit van opleidingen: van visie- en beleidsontwikkeling tot monitoring; van formele kwaliteitsborging tot kwaliteitscultuur; van externe compliance tot eigen regie, en van overkoepelende kwaliteitszorgsystemen tot concrete instrumenten en analyses. De context kan verschillen (van de centrale diensten tot specifieke opleidingen) maar de focus ligt steeds op het perspectief van de ondersteuner, die telkens op het snijpunt staat tussen onderwijs, organisatie en hun processen.

Contactpersonen: julie.vermeersch@kuleuven.be, matthias.waegemans@ehb.be, janis.vanacker@ugent.be.


SIG ONDERWIJSPROFESSIONALISERING

Doel: Het doel van de SIG onderwijsprofessionalisering is onderwijsondersteuners van universiteiten en hogescholen samenbrengen om een laagdrempelig netwerk uit te bouwen dat als klankbord kan dienen voor elkaar. Allerlei didactische thema's, professionaliseringsactiviteiten en - methodes kunnen hierbij onder de loep genomen worden. Dit doen we, onder andere, door het organiseren van studiedagen en workshops.

Contactpersonen: hilde.creten@kuleuven.be, filip.vervenne@luca-arts.be


SIG BLENDED LEREN

Contactpersonen: Frederik.DeSchrijver@Odisee.be, Stijn.VanAchter@vub.be, Walter.Roosels@UAntwerpen.be, Annick.Hayen@UHasselt.be


SIG LEVENSLANG LEREN

Contactpersonen: Bieke.Morlion@UGent.be, Ele.Holvoet@vives.be, Sofie.Bruneel@Hogent.be


SIG WERKPLEKLEREN

Contactpersonen: Bianca.roseaux@UAntwerpen.be, paul.kenis@odisee.be, Stefanie.Sercu@Howest.be


  • 2022-04-04 13:40:06