Voor de volgende Forumdag slaan we de handen in elkaar met het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning. Onderwijsondersteuners en taal(beleids)ondersteuners helpen elk vanuit hun eigen expertise een krachtige leeromgeving te creëren. Hun aanpak daarvan heeft meer gemeen dan je zou denken. Taalondersteuning is immers inherent aan onderwijskwaliteit, en onderwijsondersteuning vereist aandacht voor taal. We nodigen iedereen uit een om abstract in te dienen.


De studiedag vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 in Gent.


Meer informatie over de studiedag en het indienen van de abstracts vind je op http://www.lno2.be/congres


  • 2019-12-19 16:12:44

14 december 2017 Blended ondersteunen van docenten(professionalisering

SIG Professionalisering en Onderwijstechnologie bundelen de krachten

De SIG Onderwijsprofessionalisering en SIG Onderwijstechnologie organiseren op 14/12/2017
een aantal workshops rond het thema 'Blended ondersteunen van docenten(professionalisering)' voor alle onderwijsondersteuners binnen deze SIG's.

Kom ideeën opdoen en netwerken met collega’s in Heverlee op 14/12/2017 tussen 10 en 14 uur.

Schrijf je nu in (max. 60 deelnemers)

Programma en inschrijven kan via deze url:
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/antwerp-school-of-education/deelentiteiten/expertisecentrum-hoger-onderwijs/blended-ondersteunen/
  • 2017-12-05 11:14:39

Onze samenleving evolueert razendsnel. Dat betekent dat we jongeren moeten opleiden voor jobs die vandaag nog niet bestaan. Afgestudeerden moeten enerzijds beschikken over een stevige basis aan vakkennis. Anderzijds moeten ze ook blijk geven van sterke analytische, reflectieve en algemene sleutelcompetenties om deze basis blijvend te actualiseren.

Tot de zogenaamde competenties van de toekomst behoren onder andere mediawijsheid, interculturele competenties, global awareness, multidisciplinair werken en ondernemingszin. Die competenties succesvol inbouwen in de curricula, stelt onze opleidingen voor een grote uitdaging. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor onderwijsondersteuners.


Het LNO2-congres 2017 handelt niet over deze competenties an sich maar wil een antwoord bieden op twee kernvragen:

- Hoe overtuig je docenten om met een bril op de toekomst te kijken naar hun onderwijsaanpak, leerresultaten, evaluatie …?

- Wat zijn de kansen en mogelijkheden om deze aanpak succesvol én duurzaam in te bedden in een curriculum?


Oproep proposals voor een workshop/ poster en presentatie op dit congres voor onderwijsondersteuners. We hopen dat jullie bijdrage ons congres kan versterken. Voorstellen kunnen tegen 14 februari 2017 ingediend worden bij delphine.wante@vives.be

  • 2017-01-24 10:07:46

The Friday Institute for Educational Innovation at NC State University's College of Education will on January 30 be launching a free, online course designed for higher education professionals who work with students called "Supporting Learning Differences in Post-Secondary Environments".


The course is a MOOC (Massive Open Online Course) so there is no cap on enrollment. The purpose of this course is to initiate a mindset shift wherein professors and other staff more effectively and efficiently gain personal agency to identify, address, and implement best practice when supporting the learning of all students in post-secondary environments. You can read more about the course here: https://place.fi.ncsu.edu/local/catalog/course.php?id=12&ref=1


The course instructor has also developed a PLC (professional learning community) guide for this course, which is designed to encourage participants to take the course not only with their online peers but also to engage their colleagues in face-to-face sessions to work through course content together.

  • 2017-01-13 08:22:59

Oproep proposals

congres 2017

Onze samenleving evolueert razendsnel. Dat betekent dat we jongeren moeten opleiden voor jobs die vandaag nog niet bestaan. Afgestudeerden moeten enerzijds beschikken over een stevige basis aan vakkennis. Anderzijds moeten ze ook blijk geven van sterke analytische, reflectieve en algemene sleutelcompetenties om deze basis blijvend te actualiseren.

Tot de zogenaamde competenties van de toekomst behoren onder andere mediawijsheid, interculturele competenties, global awareness, multidisciplinair werken en ondernemingszin. Die competenties succesvol inbouwen in de curricula, stelt onze opleidingen voor een grote uitdaging. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor onderwijsondersteuners.


Het LNO2-congres 2017 handelt niet over deze competenties an sich maar wil een antwoord bieden op twee kernvragen:

- Hoe overtuig je docenten om met een bril op de toekomst te kijken naar hun onderwijsaanpak, leerresultaten, evaluatie …?

- Wat zijn de kansen en mogelijkheden om deze aanpak succesvol én duurzaam in te bedden in een curriculum?


Oproep proposals voor een workshop/ poster en presentatie op dit congres voor onderwijsondersteuners. We hopen dat jullie bijdrage ons congres kan versterken. Voorstellen kunnen tegen 14 februari 2017 ingediend worden bij delphine.wante@vives.be

  • 2016-12-12 16:17:14