INTERN

EXTERN

  • EHON: het expertisenetwerk voor Hoger Onderwijs Nederland, waarmee we nauw samenwerken.
  • ICED: Het 'Internationaal Consortium for Educational Development' is de wereldwijde koepelorganisatie van lerende netwerken voor onderwijsondersteuners.
  • VLUHR KZ: Kwaliteitszorgagentschap van de Vlaamse Universiteiten en hogescholenraad. VLUHR KZ ondersteunt de praktische werking van LNO².

  • 2021-01-13 15:31:13