WAT IS LNO²?

Structuur LNO2

LNO² bestaat uit drie organen: het forum, de stuurgroep en de SIGs. Daarnaast wordt LNO² ondersteund door VLUHR KZ.


forum

In het forum zijn alle participerende universiteiten en hogescholen vertegenwoordigd. Het forum vergadert tweemaal per jaar en vormt de liaisontussen de instellingen en de inhoudelijke werking van LNO². Het forum bekrachtigd onder meer het congresthema, het beslist over de inhoud van de webinars. Het bepaalt de SIGs en volgt de inhoudelijke stand van zaken van de SIGs op. Het forum kan ook beslissen om andere projecten op poten te zetten.

STUURGROEP

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van 1 universiteiten 3 hogescholen. Het lidmaatschap is roterend. De functies van de stuurgroep zijn het bepalen van een voorstel voor het congresthema, de inhoudelijke en praktische voorbereiding van het congres en de webinars, de begrotingsopmaak ende opvolging van de SIGs.

Jaarlijks wisselt de stuurgroep en het voorzitterschap. Voor academiejaar 2021-2022 zijn de volgende instellingen lid van de stuurgroep:

 • LUCA (Hellen Van Berlo): voorzitter academiejaar 2021-2022
 • UGent (Hilde Van Puyenbroeck)
 • UCLL (Lies Wijnants)
 • Howest (Stefanie Secru)

sig's

Een onderwijsondersteuner kan steeds aansluiten bij één van de SIGS.

vluhr kz

VLUHR KZ is het kwaliteitszorgagentschap van de Vlaamse universiteiten en hogescholen. VLUHR KZ ondersteunt de praktische werking van LNO².De inhoudelijke taken blijven de verantwoordelijkheid van de leden van LNO².
Patrick Van den Bosch en Stefanie Van der Jeugt zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning. Lore Solemé coördineert de administratieve en financiële ondersteuning.

LEDEN

 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Odisee
 • Hogeschool Gent
 • LUCA School of Arts
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Karel de Grote Hogeschool
 • Thomas More
 • UC Leuven-Limburg
 • Hogeschool VIVES
 • Hogeschool PXL
 • Hogere Zeevaartschool
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Vrije Universiteit Brussel

Contact

info@lno2.be

 • 2021-09-14 13:40:22