Thema congres

Het LNO²congres 'Onderwijs in 't kwadraat' gaat op zoek naar uitdagingen en kansen voor onderwijs in het nieuwe hoger onderwijs.

Concrete aanleiding voor het thema vormt het nieuwe hoger onderwijslandschap met de integratie van de graduaatsopleidingen vanaf 1 september 2019. Dit daagt hoger onderwijs uit met volgende vragen:

Hoe kan het hoger onderwijs meer inspelen op de werkende student, de volwassen student, de levenslange leerder,… ?

Hoe kunnen we in dit hoger onderwijslandschap onderwijs versterken door inspirerend onderwijs dat aansluit bij graduaats-, bachelor- en/of masteropleidingen, … en/of door onderwijs in t kwadraat voor het hele hoger onderwijs?

Tijdens dit congres staan we stil bij de uitdagingen en kansen hiervan voor de onderwijsondersteuner op het vlak van leerresultaten, curriculumontwikkeling,onderwijsaanpak en toetsing/evaluatie.

Het programma van het LNO² congres 2019 vind je terug in het archief.

  • 2019-06-12 21:27:56