UITGESTELD: LNO2-congres 28 mei 2020

Onderwijsondersteuning en taalondersteuning: een multifocaal verhaal

Door de huidige coronacrisis is het congres van 28 mei 2020 uitgesteld. We communiceren zo snel mogelijk de nieuwe datum op deze webpagina.

Onderwijsondersteuners en taal(beleids)ondersteuners helpen elk vanuit hun eigen expertise een krachtige leeromgeving te creëren.Hun aanpak daarvan heeft meer gemeen dan je zou denken. Daarom slaan LNO² en FTHO voor hun volgende studiedag de handen in elkaar.Taalondersteuning is immers inherent aan onderwijskwaliteit, en onderwijsondersteuning vereist aandacht voor taal.

De studiedag vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 in Gent.We nodigen je uit een abstract in te dienen. Welke goede praktijken van een onderwijsondersteuner zijn interessant voor een taalondersteuner en vice-versa, binnen...

 1. de ondersteuning van docenten:

  • didactische ontwerpprincipes en (digitale) tools,
  • feed-up, feedback en feedforward,
  • helder, concreet en toegankelijk onderwijs met docent als rolmodel (lesgeven, cursusmateriaal, enz.),
  • authentieke leertaken,
  • activerend onderwijs,
  • Content and Language Integrated Learning (CLIL),
  • ... ?
 2. de ondersteuning van opleidingen:

  • competenties in een opleidingsonderdeel en/of een leerlijn,
  • toetsing en evaluatiecriteria,
  • activerend onderwijs,
  • flexibele leerwegen,
  • ... ?
 3. de samenwerking tussen onderwijs- en taalondersteuners, en onderwijsbeleid:

  • vertaalslag van beleid naar praktijk en/of vice-versa,
  • modellen en voorbeelden visie- en beleidsontwikkeling,
  • ... ?

Je abstract vat samen hoe jouw onderzoek, praktijkvoorbeeld, ... beide perspectieven verbindt. (max. 500 woorden).

Kies één van de volgende presentatievormen:

 • lezing (40’):

  • stel je onderzoek, praktijkvoorbeeld, ... voor (30’)
  • beantwoord vragen van deelnemers (10’)
 • workshop (90’):

  • demonstreer of bespreek een praktijkvoorbeeld
  • begeleid de deelnemers die zelf (creatief) aan de slag gaan
 • show-and-tell (30’):

  • pitch je onderzoek, praktijkvoorbeeld, ... (5’)
  • luister naar drie andere pitches (15’)
  • neem plaats in de carrousel
  • beantwoord de vragen van de deelnemers (10’)
 • versterk mijn project: (30’)

  • bespreek een casus en de uitdagingen waar je tegenaan loopt (15’)
  • vraag advies aan de deelnemers (15’)

Dien je abstract hier in. De deadline is 1 maart 2020.

 • 2020-03-23 16:37:32