LNO2congres 28 mei 2019

Save the date en call for proposals!

Informatie congres

Het LNO2congres gaat op zoek naar uitdagingen en kansen voor onderwijs in het nieuwe hoger onderwijslandschap. Concrete aanleiding vormt de integratie van de graduaatsopleidingen vanaf 1 september 2019. Dit daagt hoger onderwijs uit met volgende vragen:

  • Hoe kan ons onderwijs meer of beter inspelen op 'nieuwe' studenten (de werkende studenten, de volwassen studenten, de levenslange leerder, …)?
  • Hoe kunnen we hoger onderwijs versterken door onderwijs dat aansluit bij graduaats-, bachelor-, masteropleidingen, … ?
  • Of gewoon: hoe zorgen we voor inspirerend onderwijs voor het hele nieuwe hoger onderwijs?

Tijdens dit congres staan we stil bij de uitdagingen en kansen hiervan voor de onderwijsondersteuner op het vlak van leerresultaten, curriculumontwikkeling, onderwijsaanpak en toetsing/evaluatie.

call for proposals

Kan jij wat vertellen over dit thema? Zou jij graag een bijdrage leveren en dieper ingaan op bovenstaande vragen? Heb jij zinvolle ervaringen die je kan delen met andere onderwijsondersteuners?

Bezorg ons jouw voorstel voor een sessie tegen 18 februari 2019 door dit abstractformulier ingevuld te bezorgen aan info@lno2.be.

Neem gerust contact op indien je vragen hebt: info@lno2.be of 0497615439 (Lies Wijnants) - 0474440337 (Anne Van Schoor).


DATUM EN Locatie

Het congres vindt plaats op dinsdag 28 mei 2019 te UCLL Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335 te Leuven (Heverlee).

Deelnameprijs

De prijs voor dit congres bedraagt 70€ per persoon. Sprekers nemen gratis deel.


  • 2018-12-16 11:38:56