Welkom

op de website van LNO², het Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners.

Wie zijn wij?

LNO² staat voor het Lerend Netwerk van OnderwijsOndersteuners. Dit netwerk verbindt onderwijsondersteuners en onderwijsexperten van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. LNO² faciliteert expertisedeling en stimuleert innovatie in en optimalisatie van onderwijs.

LNO² streeft drie doelen na:

  • De professionalisering van onderwijsondersteuners in het hoger onderwijs;
  • het ontwikkelen van hun professionele identiteit;
  • de kwaliteitsontwikkeling in het hoger onderwijs.
Hiertoe organiseert LNO² twee keer per jaar een forum voor alle betrokken instellingen. Daarnaast delen de leden expertise in verschillende thematische Special Interest Groups (SIGs). Zij presenteren twee keer per jaar hun opbouwende expertise in een webinar. Elk jaar verwelkomt een andere deelnemende instelling alle onderwijsondersteuners op het LNO²-congres.