Congres 2013

Het LNO2 -congres 2013 vond plaats op dinsdag 21 mei 2013 aan de Arteveldehogeschool Gent, campus Kantienberg. Hieronder is alle informatie over dit congres terug te vinden, alsook de presentaties van de sprekers.

Thema: 'Leren ondersteunen in 2020'

De boeiende wereld van onderwijs staat niet stil. Dagelijks worden nieuwe technologieën ontwikkeld, komt er een steeds groter aanbod van kennis en kunde, neemt de flexibilisering ons mee in een oneindig onderwijsaanbod, wordt de student gezien als een authentieke partner in het onderwijsleer-en onderzoeksgebeuren en raast de digitalisering ons bijna voorbij. Tot we ons de vraag stellen: is het leren van vroeger en nu zo verschillend? Die student, heeft hij zo een honger naar een digitaal aanbod, naar blended learning? Is er nu daadwerkelijk sprake van de millenniumstudent? Het moderne leren, bestaat dit en wat is het dan?

Op het LNO2-congres 2013 verdiepen we ons in drie centrale thema’s:

  1. Hoe omgaan met de ruime waaier aan mogelijkheden (digitalisering, de wijzigingen in de leer- en onderzoekspraktijk door de veranderende rol van de student,…) ,

  2. De stem van de student en zijn perspectief op onderwijs en leren en

  3. De mogelijke verschuivingen die er zijn in (de visie op) leren.

In de voormiddag zullen studenten in een filmpje hun visie op leren anno 2020 weergeven. De keynotespeaker Prof. Peter Lievens zal vervolgens zijn visie verwoorden. Aansluitend staan er symposia geprogrammeerd. De SIG’s kunnen zichzelf voorstellen over de middag en aansluitend wordt de namiddag opnieuw ingevuld met boeiende sessies. We sluiten af met een activerende discussie en receptie.

Programma


9.30u

Registratie en onthaal

10.00u

Welkom

De stem van de student -filmpje

Keynote: Prof. Peter Lievens "Leren ondersteunen in 2020" Prof. Peter Lievens is decaan van de Faculteit Wetenschappen aan de KU Leuven. Als docent uit de afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme heeft hij jarenlang ervaring met onderwijsinnovatie binnen zijn eigen opleidingsonderdelen. Binnen de faculteit houdt hij reeds jaren voortdurend het pleidooi voor activerend onderwijs en is hij sinds vier jaar de bezieler van het OASE-project (Onderwijsorganisatie met alternatieve semesterindeling enevaluatie)

12.30u

Lunch

13.30u

Stand van zaken SIGs

15:30u

Activerende afronding - Reflectie

16.00u

Receptie

  • 2016-08-29 11:57:24